สถานที่ติดต่อ

​​เลขที่ 999 หมู่ที่ 6 ต.วังเหนือ

อ.วังเหนือ จ.ลำปาง 52140

เวลาทำการ

เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์

08.00 น.-16.30 น.

หยุด เสาร์ - อาทิตย์

ติดต่อเพิ่มเติม

โทร.0-5427-9006 โทรสาร.0-5427-9339 
อีเมล :saraban_05520701@dla.go.th

 

ตอบกลับ: เทศบาล จัดระบบการจัดการขยะมูลฝอยอย่างไร

หมายเหตุ: คุณโพสต์ข้อความในฐานะ 'ผู้มาเยือน' คุณไม่สามารถแก้ไขข้อความหรือลบได้
โปรด เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก เพื่อข้ามขั้นตอนนี้
X

ประวัติหัวข้อของ: เทศบาล จัดระบบการจัดการขยะมูลฝอยอย่างไร

แสดงรายการย้อนหลังสูงสุด 6 โพสต์ - (ล่าสุด)

  • บุคคลทั่วไปใช้งานได้
10 เดือน 2 สัปดาห์ ที่ผ่านมา
เทศบาล จัดระบบการจัดการขยะมูลฝอยอย่างไร

;) ;) หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. หลักเกณฑ์วิธีการ

ผู้ใดประสงค์ขอใช้บริการรักเก็บขยะมูลฝอย ต้องยื่นขอขึ้นทะเบียนผู้ใช้บริการต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโดยยื่นคำขอตามแบบฟอร์มที่เทศบาลฯกำหนดพร้อมทั้งเอกสารประกอบการขอขึ้นทะเบียนตามข้อกำหนดของท้องถิ่น ณ กองสาธารณสุขและส่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบ้านใหม่

ดูรายละเอียดได้ที่หน้าเว็บไชต์ หัวข้อ การบริหารงาน-คู่มือมาตรฐานการให้บริการ เลือก หัวข้อ การกำจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอย

docs.google.com/document/d/1gdFTSUfatMz0..._E4bDrVNTDthImr/edit

  • บุคคลทั่วไปใช้งานได้
10 เดือน 2 สัปดาห์ ที่ผ่านมา
เทศบาล จัดระบบการจัดการขยะมูลฝอยอย่างไร

เทศบาล จัดระบบการจัดการขยะมูลฝอยอย่างไร

เวลาที่ใช้ในการสร้างหน้าเว็บ: 0.392 วินาที
ขับเคลื่อนโดย ระบบฟอรัม Kunena

ข่าวสารความเคลื่อนไหว

ข้อมูลข่าวสารอัพเดทของหน่วยงานของเรา