เทศบาลตำบลบ้านใหม่,
อ.วังเหนือ จ.ลำปาง

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

สัญญาประชาคมเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดองของคนในชาติ

เขียนโดย นายวรวุฒิ อานุภาพลาวัณย์

สัญญาประชาคมเพื่อความสามัคคีปรองดอง

 

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด