เทศบาลตำบลบ้านใหม่,
อ.วังเหนือ จ.ลำปาง

ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา

โครงการก่อสร้างปรับปรุงแพสูบน้ำและระบบวาวล์ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าทัพป่าเส้า

เขียนโดย นายวรวุฒิ อานุภาพลาวัณย์

1. (ร่าง)ประกาศเทศบาลตำบลบ้านใหม่
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงแพสูบน้ำและระบบวาวล์ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าทัพป่าเส้า ดาวน์โหลด