เทศบาลตำบลบ้านใหม่,
อ.วังเหนือ จ.ลำปาง

ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา

โครงการก่อสร้างอาคารอำนวยการสนามกีฬากลางเทศบาลตำบลบ้านใหม่

เขียนโดย นายวรวุฒิ อานุภาพลาวัณย์

1.(ร่าง)ประกาศเทศบาลตำบลบ้านใหม่
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอำนวยการสนามกีฬากลางเทศบาลตำบลบ้านใหม่ ดาวน์โหลด

2. ประกาศเทศบาลตำบลบ้านใหม่ 
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอำนวยการสนามกีฬากลางเทศบาลตำบลบ้านใหม่ ดาวน์โหลด

3. ประมาณราคาก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอำนวยการสนามกีฬากลางเทศบาลตำบลบ้านใหม่ ดาวน์โหลด