เทศบาลตำบลบ้านใหม่,
อ.วังเหนือ จ.ลำปาง

ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

เขียนโดย นายวรวุฒิ อานุภาพลาวัณย์

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

- โครงการก่อสร้างอาคารอำนวยการสนามกีฬากลางเทศบาลตำบลบ้านใหม่  ดาวน์โหลด  

- โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวถนน คสล. ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย 4, ซอย 12 และจากฝายแม่น้ำวังถึงบ้านนายแดน ความหมั่น  ดาวน์โหลด

- โครงการปรับปรุงแพสูบน้ำและระบบวาวล์น้ำ สถานีสูบน้ำด้วยพลังไฟฟ้าทัพป่าเส้า  ดาวน์โหลด