เข้าระบบแบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านอยากให้เทศบาลดำเนินนโยบายด้านใดมากที่สุด
 
สถิติการเยี่ยมชม
95145 ครั้ง
จำนวนผู้ออนไลน์
เรามี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Music

mp3 flash player by undesign website design.

Homeแก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 18 เมษายน 2014 เวลา 21:55 น.)

 


กลุ่มอาชีพเทศบาลตำบลบ้านใหม่
รายละเอียดคลิก 
ที่นี่

Attachments:
Download this file (Document7.pdf)ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันรางลำเหมืองคสล.ทุ่งก็อด102 Kb
Download this file (การขึ้นทะเบียนผู้รับเบี้ยยังชีพรายใหม่  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558.pdf)การขึ้นทะเบียนผู้รับเบี้ยยังชีพรายใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 255861 Kb
Download this file (ประกาศ  ลาน คสล.สุสานทัพป่าเส้า.pdf)ประกาศสอบราคาลานคอนกรีตเสริมเหล็กสุสานบ้านทัพป่าเส้า หมู่ที่ 660 Kb
Download this file (ประกาศ ชนะ  ลาน คสล.สุสาน.pdf)ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ลาน คสล. สุสานบ้านทัพป่าเส้า37 Kb
Download this file (ประกาศ ทุ่งต้นศรีบน.pdf)ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างรางลำเหมือง คสล.ทุ่งต้นศรีบน หมู่ที่ 261 Kb
Download this file (ประกาศ รางทุ่งดง.pdf)ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างรางลำเหมือง คสล.บริเวณทุ่งดง จำนวน 2 ช่วง หมู่ที่ 670 Kb
Download this file (ประกาศซ่อมตลิ่ง.pdf)ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมตลิ่งแม่น้ำวัง จำนวน 2 จุด หมู่ที่ 674 Kb
Download this file (ประกาศผู้ชนะ ตลิ่ง.pdf)ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมตลิ่งแม่น้ำวัง104 Kb
Download this file (ประกาศผู้ชนะ ถนน.pdf)ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนน คสล.ด้านทิศตะวันออกสถานีสูบน้ำพลังไฟฟ้102 Kb
Download this file (ประกาศผู้ชนะ ทุ่งก็อด.pdf) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างรางลำเหมือง คสล. ทุ่งก็อด95 Kb
Download this file (ประกาศผู้ชนะ ทุ่งดง.pdf)ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคารางลำเหมือง คส.ทุ่งดง91 Kb
Download this file (ประกาศผู้ชนะ ทุ่งต้นศรี.pdf)ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคารางลำเหมือง คสล.ทุ่งต้นศรี98 Kb
Download this file (ประกาศผู้ชนะ.pdf)ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ98 Kb
Download this file (ประกาศผู้ชนะทุ่งต้นศรีล่าง.pdf) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคารางลำเหมือง คสล.ทุ่งต้นศรีล่าง(ต่อจากเดิม)99 Kb
Download this file (ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วม ตลิ่ง.pdf)ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันซ่อมแซมตลิ่งแม่น้ำวัง 106 Kb
Download this file (ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วม ทุ่งดง.pdf)ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน รางลำเหมือง คสล.ทุ่งดง103 Kb
Download this file (ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วม ทุ่งต้นศรี.pdf)ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันรางลำเหมืองคสล.ทุ่งต้นศรี105 Kb
Download this file (ประกาศผู้มีผลประโยนช์ร่วม.pdf)ประกาศผู้มีผลประโยนช์ร่วม.pdf110 Kb
Download this file (ประกาศผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่่วม ทุ่งต้นศรีล่าง.pdf)ประกาศผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันรางลำเหมือง คสล.ทุ่งต้นศรีล่าง( 99 Kb
Download this file (ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบ.pdf)ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันก่อสร้างถนน คสล.ด้านทิศตะ101 Kb
Download this file (ประกาศสอบราคา ทุ่งก็อด.pdf)ประกาศสอบาคาก่อสร้างรางลำเหมือง คสล. ทุ่งก็อด37 Kb
Download this file (ประกาศสอบราคา.pdf)ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ68 Kb
Download this file (ประกาศสอบราคาถนน.pdf)ประกาศสอบราคาก่อสร้างถนน คสล.ด้านทิศตะวันออกสถานีสูบน้ำพลังไฟฟ้า43 Kb
Download this file (ประกาศสอบราคาทุ่งต้นศรี.pdf)ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างรางลำเหมือง คสล.ทุ่งต้นศรีล่าง(ต่อจากเดิม)43 Kb
Download this file (ประมาณราคาลานคอนกรีตสุสานทัพป่าเส้า2556 ปร.4.pdf)ประมาณราคา ลานคอนกรีตเสริมเหล็กสุสานบ้านทัพป่าเส้า ม.6 ปร.4120 Kb
Download this file (ประมาณราคาลานคอนกรีตสุสานทัพป่าเส้า2556 ปร.5.pdf)ประมาณราคาลานคอนกรีตเสริมเหล็กสุสานบ้านทัพป่าเส้า ม.6 ปร.560 Kb
Download this file (ผู้ผ่านการตรวจสอบไม่มีผลประโยชน์  สุสาน ปส.pdf)ประกาศผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ลาน คสล. สุสานบ้านทัพป่าเส้า20 Kb

แก้ไขล่าสุด (วันอาทิตย์ที่ 16 มีนาคม 2014 เวลา 00:14 น.)

 

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 09 สิงหาคม 2013 เวลา 13:30 น.)

 

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 2010 เวลา 18:05 น.)

 

กระดานสนทนาล่าสุด